Každý kdo si pořídil 3D tiskárnu brzi zjistil že kolem 3D tisku je spousta záhadných slov. Tato terminologie není nic zvláštního, ostatně speciální terminologii najdeme u každého oboru. Nemusíte se bát, těch základních pojmů není zase tolik.

REPRAP

Tiskárna, která je složena převážně z platových dílů, které je možné vytisknou na jiné RepRap tiskárně. RepRap je mezinárodní komunitní projekt 3D tiskárny vyvíjené na principu otevřeného hardware. RepRap je složený převážně z mnoha plastových dílů, které je možné vytisknout na jiném RepRapu. Samotný název RepRap je zkratkou replicating rapid prototyper, což znamená že je schopný sebereplikace a rychlého prototypování.

HOTEND (soustava tiskové hlavy)

Jedna z nejdůležitějších částí tiskárny. Jde o zařízení, které mění vstupní strunu na tenké vlákno ze kterého se tvoří výsledný výrobek. Hotend se vyrábí např. z mědi, zinku a mosazi. Existuje velké množství typů, vyráběných různými výrobci.

NOZZLE (Tryska)

Hrot hotendu, který se stará o samotnou změnu průměru vstupního materiálu na výstupní vlákno. Nejčastěji se vyrábí z mosazi. Průměr otvoru v jejím hrotu určuje přesnost, rozlišení detailů a taky rychlost tisku. Běžně jsou k dostání trysky s průměrem 0,2, 0,3, 0,35, 0,4 a 0,5 mm. Platí, že čím menší průměr trysky použijeme, tím bude rozlišení detailů lepší ale rychlost tisku menší. Použití trysky s průměrem 0,3 v porovnání s 0,4 mm prodlouží čas tisku téměř o 100%. Proto trysky s menším průměrem používáme spíš pro tisk malých modelů, u kterých je důležité rozlišení detailů.

Výběr průměru trysky závisí taky na použitém materiálu. Např. pro ABS nebo PLA můžeme použít menší průměry, kdežto u materiálů jako WPC nebo WOOD musíme počítat s větší tryskou. Tyto materiály totiž obsahují drobné částice, které by mohly úzké trysky ucpat.

HEATBLOCK

Je to blok materiálu (nejčastěji hliník), ve kterém je upevněna tryska, termistor, topítko a heatbreak. Většinou má tvar kvádru.

HEATBREAK (izolátor)

Úlohou této části je oddělit velkou část tepla vznikající v heatblocku/trysky od vstupujícího vlákna. Tzn. aby část, kdy materiál má teplotu vhodnou k vytlačení byla oddělena od části, kde vlákno vstupuje a potřebujeme ho udržet v pevném stavu.

CHLADIČ

Navazuje na heatbreak, odvádí teplo vzniklé od trysky pryč od vstupního materiálu. Zároveň nejčastěji slouží jako část hotendu pomocí které se upevňuje ke zbytku tiskárny.

TERMISTOR

Prvek, který slouží k měření teploty. Využívá změny elektrického odporu při změně teploty. Vývody mají termistory buď radiální (na jednu stranu) nebo axiální (vývody jsou od sebe).

HEATER

Je obecně součástka, která se stará o nahřívání heatblocku.

FILAMENT

Název pro tiskovou strunu. „filament znamená vlákno, respektive tiskovou strunu, z níž se daný 3D objekt vyrábí. Tiskových strun je mnoho druhů. Základní struny jsou "plastové", ovšem v dnešní době se používá i mnoho nových materiálů strun, které obsahují například i příměsi kovů. 3D tiskové filamenty jsou obvykle vyráběny ve velikosti 1,75 mm a 2,85 mm s tolerancí +/- 0,05 mm.“

BED, HEATBED

Běžně používaný název pro tiskovou podložku – vyhřívanou plochu, na níž se tisknou 3D objekty.
Elektricky vyhřívaná podložka která udržuje požadovanou teplotu kvůli různým druhům materialů.

EXTRUDER

Neboli tisková hlava je část tiskárny, která se skládá z trysky, podávacího mechanismu na materiál a větráku. Vpřípadě bowdenového podávání tiskové struny je extruder oddělen a umístěn jinde než u tiskové hlavy aby odlechčil krokovým motorům a nezpůsoboval vibrace

BELT

Řemen, řemenice která se stará o přenos sýli z krokovéh motoru na různé časti tiskárny a tím dochází k pohybu a samotnému tisku.

SLICER

Slicer neboli plátkovač je nedílnou součástí každé 3D tiskárny. Někdy je také možno mít slicer v rámci ovladače tiskárny to je případ především průmyslových strojů. Jeden z nejčastěji používaných Slicerů pro Open sorce 3D tiskrány je asi Sli3er nebo Cura

STL FORMÁT

Tento souborový formát, jako zkratka vycházející z technologie 3D tisku zvané stereolitografie, byl vyvinut firmou 3D Systems. Soubor popisuje trojrozměrnou povrchovou geometrii modelu a je nejčastěji používán pro export dat do 3D tiskáren z CAD softwaru nebo softwarových 3D modelářů.

GCODE

RepRap Gcode je seznam polí, která jsou oddělena mezerami nebo zalomením řádků. Pole lze interpretovat jako příkaz, parametr nebo pro jakýkoli jiný speciální účel. To sestává z jednoho znaku přímo následovaného číslem,Znak poskytuje informace o významu pole. Čísla mohou být celá čísla (128) nebo (12.42), v závislosti na kontextu. Například souřadnice X může mít celá čísla ( X175) nebo zlomky ( X17.62), ale výběr čísla extruderu 2.76 by nedávalo smysl. V tomto popisu jsou čísla v polích reprezentována nnnjako zástupný symbol.

RAFT

Označení pro mezivrstvu mezi tištěným objektem a podložkou. Jedná se o poměrně velkou a cca 2mm tlustou podložku která se natiskne před zahajením samotneho 3D modelu.

BRIM

Brim přidává jednovrstvou plochou kolem základny modelu, aby se zabránilo deformaci. Okraj je spojen s modelem a tak zvětšuje plochu povrchu dna. To znamená, že se lépe drží na podložce.

SKIRT

Kirt je čára vytištěná kolem objektu na první vrstvě, ale není připojena k objektu. To napomáhá nastříknutí vytlačování a může být také dobrou kontrolou vyrovnávání podložky před zahájením tisku.

Mazání filamentu – zaseknutý bowden