Poté co si zprovozníte 3d tiskárnu a začnete tisknout, zjistíte jednu nepříjemnou věc. Pokud nemáte tiskárnu vedle PC, abyste ji propojili kabelem, musíte vždy projít stejným kolečkem kroků. „Vyslicujete“ model, vytáhnete kartu z tiskárny, dáte kartu do redukce, vložíte do PC, nahrajete gcode, vložíte kartu zpět do tiskárny, restartujete tiskárnu a poté můžete tisknout. U tiskárny Anet občas musíte tiskárnu restartovat několikrát aby se karta „chytla“. Tato sekvence kroků se stane po nějaké době značně otravná. Zvláště, když není tiskárna poblíž. Jestli chcete částečně redukovat počet kroků a máte doma volné Raspberry, můžete si nainstalovat OctoPrint. OctoPrint je tiskový server pro 3d tiskárny s webovým rozhraním. Pomocí něj můžete manuálně ovládat jednotlivé motory nebo zadávat modely do tisku. Následující článek popisuje instalaci OctoPrintu na Raspberry Pi 3.

Init

Předkonfigurace Raspberry v článku „OFFLINE“ konfigurace Raspberry Pi

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt autoremove
sudo apt clean

Instalace závislostí

sudo apt install python-pip python-dev python-setuptools python-virtualenv git libyaml-dev build-essential -y

Instalace OctoPrintu

# vytvoříme složku pro OctoPrint a přesuneme se do ní
mkdir OctoPrint
cd OctoPrint

# vytvoříme virtuální prostředí
virtualenv venv

# vstoupíme do něj
source venv/bin/activate

# aktualizujeme python balíčky
pip install pip --upgrade

# nainstalujeme poslední verzi OctoPrintu
pip install https://get.octoprint.org/latest

Nastavení systémového uživatele

Přidejte uživatele „pi“ do skupin tty a dialout, aby OctoPrint mohl přistupovat přes USB k tiskárně.

sudo usermod -a -G tty pi
sudo usermod -a -G dialout pi

Automatické spuštění

Pro to, aby se OctoPrint spustil automaticky po startu Raspberry jsou už připravené konfigurační soubory, které stačí stáhnout a umístit na správné místo.

wget https://github.com/foosel/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.init && sudo mv octoprint.init /etc/init.d/octoprint
wget https://github.com/foosel/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.default && sudo mv octoprint.default /etc/default/octoprint

sudo chmod +x /etc/init.d/octoprint

V konfiguračním souboru odkomentujte a změňte řádek s nastavením „DAEMON“.

sudo nano /etc/default/octoprint
# DAEMON=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint
sudo update-rc.d octoprint defaults
sudo systemctl daemon-reload

Po té můžete OctoPrint spouštět, vypínat a restartovat následovně.

sudo service octoprint {start|stop|restart}

Základní nastavení

Ve chvíli, kdy máte OctoPrint spuštěný se k němu můžete připojit pomocí webového prohlížeče. OctoPrint naslouchá na portu 5000. Pokud má Raspberry IP adresu 192.168.1.2 zadejte do webového prohlížeče http://192.168.1.2:5000. Při prvním spuštění se zobrazí průvodce nastavením.

Nastavte uživatele pro přístup k OctoPrintu.

Pokud nechcete posílat anonymní data o používání, klikněte na tlačítko "Disable Anonymous Usage Tracking".

Nastavte DNS server například na 1.1.1.1.

V následujícím kroku kliněte na "Enable Plugin Blacklist Processing".

Následující nastavení můžete přeskočit.

V následujícím kroku můžete nastavit profil vaší tiskárny. Rozměry podložky a podobně. Pro základní použití není potřeba.

Další krok můžete přeskočit.

Nastavení web kamery se budu věnovat v některém příštím článku.

V posledním kroku klikněte na tlačítko "Finish" a konfigurace pomocí průvodce bude u konce.

Následně se zobrazí domovská stránka, která bude vypadat přibližně takto.

Připojte Raspberry k tiskárně pomocí USB kabelu a klikněte na tlačítko "Connect". Tím začnete komunikovat s tiskárnou. Po připojení se změní stav tiskárny z "Offline" na "Operational" a pokud máte vloženou SD kartu, zobrazí se vám její obsah.

Funkčnost můžete otestovat tak, že kliknete na tlačítko (záložku) "Control" a zkusíte ovládat motory tiskárny ručně.

Závěr

Pokud jste se dostali až sem, bez nějakých problémů, je OctoPrint plně funkční a můžete přes něj tisknout. Základní práce s OctoPrintem bude v některém v příštím článku.