Většina radioamatérů dnes ví, co je to lokátor a často jej využívají ke zjišťování vzdálenosti spojení s protistanicí. Ale co to vlastně lokátor je?

Lokátor je vlastně jen čtverec na mapě… A teď se podíváme na ty čtverce.

Definice lokátorů

Lokátory slouží pro rychlé a jednoznačné určení polohy jednotlivých vysílacích míst operátorů a to bez znalosti zeměpisných souřadnic. Slovo lokátor pochází z angličtiny (LOCATOR, anglicky čti „lokejtr“) a jde o šestimístnou kombinaci znaků, složených ze dvou písmen, dvou číslic a opět dvou písmen. Pomocí nejrůznějších počítačových programů a nebo tabulek lze snadno pomocí lokátorů spočítat vzájemné vzdálenosti a azimuty.

Zpět ale k rozebrání teorie lokátorů. Celý zemský povrch byl rozdělen na 324 polí (18×18 o rozměrech 20 stupňů zemské délky a deset stupňů zemské šířky. První dvě písmena lokátoru určují právě tyto pole (AA až RR). Pole AA začíná na 90 st. jižní šířky a 180 st. západní délky. Když přecházíme z jednoho pole do druhého od západu k východu, mění se prvé písmeno postupně na B, C, D, E, atd. Postupujeme-li od jihu k severu, mění se postupně druhé písmeno opět dle abecedy až po X. U nás patří Česká republika ve své jižní části mezi pole JN, v severní části pak JO. Na Slovensku zase ve východní části mezi JN a ve východní mezi KN (viz. Následující mapa).

Lokátorová mapa světa (324 polí AA-RR)
Lokátorová mapa světa (324 polí AA-RR)

Každé velké pole se dále dělí na 100 menších čtverců (správněji obdélníků) o rozměrech 2 stupňů zemské délky x 1 stupně zemské šřky. Označeny jsou číslicemi, tak že vlevo dole čtverec 00, vpravo nahoře 99. Opět platí že od západu k východu se mění postupně prvá číslice, od jihu k severu druhá číslice. (viz. Následující mapa)

Dělení lokátorů v rámci ČR a SR
Dělení lokátorů v rámci ČR a SR

Poslední dělení je už velice podrobné a rozděluje každý předešlý obdélník na 576 (24 x 24) malých políček, o rozměrech 2,5′ x 5′ zeměpisných souřadnic (přibližně 4,5 x 6 km). Ty se určují poslední dvojicí písmen (AA až XX). Dohromady jsme tak daly celý lokátor, který může být např. zapsán jako JN69UH (Horažďovice u Strakonic) (viz. Obrázek)

Ukázka nejmenších lokátorových polí
Ukázka nejmenších lokátorových polí

Jak zjistím svůj lokátor?

Začněme tím nejpřesnějším způsobem, kterým je jistě použití GPS přístroje – (satelitního navigačního systému). Ten nabízí po přepnutí do souřadnicového systému Maidenhead přímo zobrazení lokátoru na displeji. Ne každý má však GPS, takže poněkud jednodušším (ovšem méně přesným) způsobem bude odečíst lokátor z vhodné lokátorové mapy. A nebo použít možnost z některých online map.

EGLOFF lokátorová mapa ONLINE

Zdroje:
Google 🙂
https://www.cbpmr.cz/lokatory-9.html
http://www.cb-decin.cz/view.php?cisloclanku=2007020009